Velkommen hos Centrumlægerne Viborg

Vi er en moderne praksis med 6 faste ansatte – Læge Anne Elsborg Andersen, læge Trine Ammitzbøll, sygeplejerske Lone K. Sørensen, sygeplejerske Pernille Frost, social- og sundhedsassistent Sarah Pørtner Toft og sekretær og farmakonom Susanne Mikkelsen Bech .

Vi ønsker at være omdrejningspunktet for din behandling i sundhedsvæsnet, og vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig med akutte og kroniske helbredsmæssige problemer samt forebygge nye sygdomme.

Vi lægger vægt på gensidig tillid, respekt og samarbejde og tilstræber, at du oplever en personlig behandling og rådgivning med høj faglighed, både telefonisk, pr. e-mail og i konsultationen.

Vi beder om forståelse for forsinkelser i det daglige og evt. ventetider i ugeprogrammet. Vi forsøger at overholde tidsplanen, men uforudsete problemer og akutte behov kan medføre ændringer. HUSK at medbringe dit sygesikringskort og at melde afbud i god tid, hvis du ikke skal bruge din bestilte tid.

 

Med venlig hilsen

Anne, Trine, Lone, Pernille, Sarah og Susanne